Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach jest szkołą publiczną, nauka w szkole trwa 8 lat, szkoła podstawowa jest szkołą obwodową dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, w ostatnim roku nauki przeprowadza się obowiązkowy sprawdzian umiejętności ukończenie szkoły daje możliwość dalszego kształcenia w szkołach ponadpodstawowych, celem szkoły jest wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i wprowadzanie go w życie społeczne, a w szczególności szkoła:

 1. wprowadza ucznia w świat nauki wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie;
 2. rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia;
 3. wprowadza ucznia w świat kultury i sztuki;
 4. współdziała z rodziną wspomagając ją w wychowaniu;
 5. rozwija umiejętności społeczne poprzez zdobywanie doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśników;
 6. umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 7. realizuje zadania wychowawcze zawarte w Programie Wychowawczym,
 8. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły z uwzględnieniem obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 9. kształci postawy przedsiębiorczości sprzyjające aktywnemu uczestnictwu
 10. rozwija poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny,
 11. upowszechnia wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

Szkoła organizuje zajęcia dla uczniów z zakresu profilaktyki dostosowanej do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska wynikające z Programu Profilaktycznego, umożliwiając uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości religijnej szkoła organizuje naukę religii lub etyki. Szkoła umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym realizację obowiązku szkolnego indywidualnym tokiem lub programem nauki, ukończenie szkoły w skróconym czasie. Pomaga w organizowaniu zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych. Szkoła udziela na wniosek ucznia, rodziców, nauczyciela, pedagoga, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie:

 1. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 2. nauczania indywidualnego,
 3. indywidualnych konsultacji
 4. zajęć terapeutycznych,
 5. porad dla uczniów,
 6. porad i konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
W razie potrzeby uczeń może być skierowany do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach
odpowiada: Arkadiusz Krasoń
data: 17-01-2019
wytworzył: Anna Wędzonka
data: 17-01-2019
data: 17-01-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 19-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 493