Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Interesanci mogą załatwić swoje sprawy w sekretariacie szkoły.

Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 –16.00.

Dyżury osób funkcyjnych:

 • Dyrektor (interesantów umawia sekretarka lub telefoniczne zainteresowana osoba)

Wynajem sal i pomieszczeń szkolnych:

 • Dyrektor szkoły zawiera umowy z zainteresowanymi osobami na wynajem sal i pomieszczeń szkolnych.

Zapisy dziecka do szkoły:

 • zapisu dziecka do Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach dokonuje rodzic poprzez złożenie wypełnionego formularza zapisu w sekretariacie szkoły.
 • karta zapisu dziecka do klasy „1”

Wystawianie legitymacji szkolnych:

 • w celu uzyskania legitymacji szkolnej uczeń składa w sekretariacie szkoły zdjęcie opisane danymi ucznia: imię i nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania
 • ważność legitymacji potwierdza się w kolejnym roku szkolnym poprzez umieszczenie daty ważności i małej pieczęci urzędowej szkoły

Wydawanie karty rowerowej:

 • kartę rowerową może uzyskać uczeń, który zaliczy sprawdzian kwalifikacyjny
 • sprawdzianu kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły
 • kartę rowerową wydaje się po przedstawieniu arkusza zaliczeń, zaświadczenia i zdjęcia ucznia opisanego danymi ucznia: imię i nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania

Wystawianie duplikatu legitymacji, świadectwa:

 • w celu uzyskania duplikatu legitymacji szkolnej uczeń składa w sekretariacie szkoły zdjęcie opisane danymi ucznia: imię i nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania. Opłata za wydanie duplikatu legitymacji wynosi: 9 zł. Opłatę uiszcza się w kasie Administracji Placówek Oświatowych.
 • wymagany jest pisemny wniosek o wydanie duplikatu świadectwa do dyrektora szkoły zawierający: imię, nazwisko oraz datę ukończenia szkoły. Opłata za wydanie duplikatu świadectwa wynosi: 23 zł. Opłatę uiszcza się w kasie Administracji Placówek Oświatowych.
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach
odpowiada: Arkadiusz Krasoń
data: 03-10-2017
wytworzył: Anna Wędzonka
data: 03-10-2017
data: 03-10-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 15-01-2016 - Edycja treści
 • 19-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 501