Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Status prawny

 1. Ustawa z dnia 7 IX 1991 r. (Dz. U. 1996/67/329, 106/496, 1997/28/153, 141/943, 1998/117/759, 162/ 1126, 2000/12/136, 19/239, 48/ 550, 104/1104, 120/1268, 122/1320, 2001/111/1194, 144/1615, 2002/41/362, 113/984, 141/1185) o systemie oświaty.
 2. Zmiana ustawy o systemie oświaty z dnia 26 stycznia 2007 roku Dz. U. z dnia 9 marca 2007 roku.
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 21 V 2001 r. (Dz. U. 2001/61/624, 2002/ 10/96) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
 4. Rozporządzenie MENiS z dnia 26 II 2002 r. (Dz. U. 2002/ 51/ 458) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 5. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 IX 2004r. W sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami (Rozp. MEN z dnia 24.10. 2005 r.)
 6. Konwencja Praw Dziecka ratyfikowana przez Polskę 30.04.1991 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 526 i 527 z 1991 r.)
 7. Ustawa z dnia 26 I 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami.
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach
odpowiada: Arkadiusz Krasoń
data: 19-06-2015
wytworzył: Anna Wędzonka
data: 19-06-2015
data: 19-06-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 463